Hoppa till huvudinnehåll
Grön Flagg
Natur- och miljöskolan
ÅMÅL
december 2020 - juni 2021
Skrolla ner

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT MED GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling.

Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid – om vi agerar nu. Vi behöver ge lärare och elever i svenska skolor möjlighet att utveckla och omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling, över flera ämnesområden.

På så vis skapas både förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

1/3

Rent vatten

FK-1 
Har jobbat med sopsamlarmonstren som har med återvinning att göra. Sopsamlarmonstret Aqua-Liv som styr allt vatten i världen. Vi uppmärksammade hennes födelsedag världsvattendagen den 22 mars. Genom att titta på film och prata om vatten. Diskuterat vad vi använder vatten till så att barnen får förståelse för att vi inte kan slösa med vattnet från kranen.

2-3

Har tittat på filmer på skraplabbet.se om nedskräpning i havet. Vi har lärt oss var skräpet kommer ifrån, hur farligt det är för djuren, hur mycket skräp det finns i havet

Vi har arbetat i grupper med vad vi kan göra för att stoppa nedskräpningen i hav och sjöar och hur vi kan undvika att plast kommer till havet. Vi har två och två läst olika faktatexter om nedskräpning i vatten och hav. Sedan redovisade vi för varandra. Vi har jobbat med ”Rädda havet med hajen Kaj” och haft många bra och intressanta diskussioner. Vi har tillverkat saker av gammalt skräp (återvunnit).

Temadag
Åk 4-6 delades i i blandade grupper. Sedan så startade vi med att ge en bakgrund kring orent/rent vatten.

Vi utgick från en power point och tittade på film om vattenresurser i världen. Eleverna fick sedan i uppdrag att rena smutsigt vatten med hjälp av grus, kol, mossa och gräs.

När de var klara så skulle de ta reda på följande:

  • Var i världen finns det mest orent vatten? Färglägga en världskarta.

  • Hur kan man förbättra vattenkvaliteten i världen? 

  • Vad gör olika hjälporganisationer kring orent vatten i världen? 

Grupperna fick sammanställa det de har tagit reda på planscher. 

Detta bidrar till en hållbar utveckling eftersom att ökar  förståelsen för hur det ser ut i andra länder. Eleverna får även reflektera över sin egen vattenanvändning för att kunna göra medvetna val i vardagen. 

Oj va rent det blev!
1/3

Djur i hav och sjö

Vi har arbetat med vilka djur som lever i och kring sjön.

De yngsta barnen har gått till fiskbilen och köpt fiskar. De fick till och med kolla på en levande kräfta!  De ska skar upp fisken och tittade hur den såg ut inuti. 

Barnen har läst texter om fiskar och andra djur och svarat på frågor. Vi har arbetat med hur klimatförändringar och föroreningar kan påverka djurens liv i och kring havet. Vi har undersökt vilka klimatförändringar som påverkar vilka djur och hur. Vi har kommit på förslag på hur vi kan hjälpa till att förhindra klimatförändringar. De har även gjort näringskedjor med djur som lever i och runt sjön. 

År 4-6
Har skrivit faktatexter om djur i havet. Jobbat med näringskedjor och näringsvävar hur olika djur påverkas i näringsväven av tex överfiske och klimatförändringar. De har lärt sig om hållbart fiske genom att titta på film från MCS. 

Vi hade en dag med Sportfiskarna som kallas "Skolbäcken", då de fick meta, håva i strandkanten och dissekera lax. 

 

I samtliga klasser har vi fångat upp detta i bildämnet och även i tex pyssel på fritids. Då eleverna har skapat olika vattendjur bland annat i lera. 

 

Genom att eleverna lär sig mer om djurlivet i hav och sjö så hoppas vi att de kommer att visa omtanke om våra sjöar och hav. Inse konsekvenser av nedskräpning och överfiske. 

 

Fiskedagen med håvningen var roligast! Det fanns så många djur som man inte visste fanns!
Det roligaste var när vi matade ankorna, dom bråkade om maten!
Får jag fiska när jag äter lunch?
1/2

Vatten en källa till liv

FK-3: Vi har arbetat med vattnets kretslopp och gjort en minimodell av kretsloppet och planscher. Vi har experimenterat med blandningar och lösningar (t.ex saltvatten). Vi har lärt oss om skillnaden mellan söt- och saltvatten och var det finns.

Åk 4-6: Vi har sett filmer om vattnets kretslopp, hur lång tid det tar för vattnet att åter bli hav och olika tekniska lösningar för att lösa vattenbrist i såväl Sverige som Europa och Afrika.
Vi har sett film om ökenutbredningen och vi har studerat på karta var i världen de största öknarna finns. Den extrema torkan i världen kommer öka med enorma bränder som följd, vad kan människorna göra för att stoppa den globala uppvärmningen som är en orsak till torka och ökenutbredningen. Vi diskuterade vad ökenutbredningens konsekvenser för befolkningen som drabbas kan leda till i from av allvarliga sjukdomar.
Vi har diskuterat problem som vi kan råka ut för vid vattenbrist om man har egna brunnar och inte tillgång till kommunalt vatten. Vi har pratat om vad bevattningsförbud innebar för oss sommaren 2018 i Sverige.
Eleverna kom med förslag på vad de och familjen kan göra för att spara/minska sin konsumtion av dricksvatten i vardagen.
Vi har genomfört demonstrationer av fördelningen salt- och sötvatten med hjälp av olika stora bägare.

 

I Sverige är vi vana att vattnet inte tar slut. Eleverna har fått lära sig att vatten i många länder är en bristvara och att vi behöver hushålla med vattnet.

1/2

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Skolans värdegrund och uppdrag
Följande övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete:
Normer och värden
Skolans mål är att varje elev
Kunskaper
Det är skolans ansvar att varje elev

Mål kopplade till vår resa

Globala målen för hållbar utveckling

1/3

UTVÄRDERING

Hållbar utveckling

Eleverna blev medvetna om att vatten är bristvara i världen och att det får konsekvenser för människor i andra länder. Det leder bland annat till spridning av sjukdomar, svält och att barn inte har möjlighet att gå i skolan. Detta tror vi bidrar till att barnen kan göra medvetna val i vardagen så som att inte slösa med vatten. När eleverna vet var skräpet i havet kommer från och vad dom kan göra för att minska det så bidrar det till en hållbar utveckling. Mer kunskap om livet i hav och sjö tror vi gör att eleverna förstår hur ekosystemet fungerar och hur arterna är beroende av varandra. Då förstår de hur vi människor påverkar djur- och växtlivet genom vårt handlande, hur nedskräpning, utsläpp, miljögifter och överfiske påverkar våra hav och sjöar. Vi ger dem kunskap att inte göra om tidigare generationers misstag.

UTVÄRDERING

Delaktighet och inflytande

Eleverna kom med förslag i klassråd och miljöråd på hur och vad vi kunde jobba med för att lära oss mer om de uppsatta miljömålen. De ville gärna fiska, så det ordnade vi tack vare sportfiskarna.

UTVÄRDERING

Handlingskraft

Vi hade en tanke och plan om att genomföra "operation dagsverke" för att samla in pengar till någon organisation som jobbade med att se till att fler människor får tillgång till rent vatten.

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
03 juni 2021

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
03 juni 2021

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Natur- och miljöskolan | ÅMÅL