Hoppa till huvudinnehåll
Grön Flagg
Natur- och miljöskolan
ÅMÅL
augusti 2017 - september 2017
Skrolla ner

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT MED GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling.

Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid – om vi agerar nu. Vi behöver ge lärare och elever i svenska skolor möjlighet att utveckla och omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling, över flera ämnesområden.

På så vis skapas både förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

1/3
Utvecklingsområde 1:

Kretslopp: Från råvara till ny produkt

Om utvecklingsområdet

På grund av att grön flagg sida inte fungerade normalt förra läsåret har vi kommit lite ur fas med vårat jobb och inrapporteringen. Så vi fick våran handligsplan godkänd nästan samtidigt som vi arbetat färdigt med dessa mål.

Under förra läsåret byggde vi skrotkonst.
De yngre eleverna tog med sig skräp och skrot och byggde och skapade utifrån färdiga förslag och egen fantasin.
De skrev en kort  text om sitt konstverk, vilket material de använt och hur det kan återvinnas. Detta presenterades även när vi hade "öppet hus".
Vi såg på film om papper, kartong, aluminium, plast och glas vad som händer med det när det kommer till återvinningen.

De äldre barnen har byggt skrotkonst fast i grupp och i form av en tavla. Där fick grupperna själva komponera tavlan utifrån temat skogen.

Vad tar vi med oss?

Vikten av att återanvända material eftersom det går åt mycket energi för att framställa olika material och produkter.
Låta eleverna vara kreativa för att hitta nya användningsområden för material och produkter för att vara sparsam med jordens resurser.

Eleverna tycker att de lärde sig att ta hand om skrotet istället för att kasta och att man kan göra konst av det mesta. Att man kan göra saker av det som många tycker är skräp.                                               

 

1/3
Utvecklingsområde 2:

Kretslopp

Om utvecklingsområdet

Vi har byggt ett slutet kretslopp i en petflaska. Vi planterade en liten planta i en petflaska med jord och vatten och sedan förslöt vi den. Vi följde sedan vad som hände i flaskan och kunde diskutera varför det blev droppar på insidan av flaskan och varför några flaskor inte fick fungerande kretslopp utan ruttnade eller torkade ut.

 Vi gjorde en minikompost genom att gräva ner skräp i en genomskinlig vanna, för att kunna följa och se vad som händer med skräpet. Vi la även ner maskar och pratade om vad de hade för uppgift i jorden. Vid starten gissade vi vad som skulle hända med de olika skräpen: hushållspapper, plastbit, aluminiumfolie, bröd, fruktskrutt, glas. Efter en månad grävde vi upp skräpen och tittade hur det hade gått.

 

Vad tar vi med oss?

Eleverna hade goda kunskaper om vad som bryts ner i naturen och vad som inte bryts ner i naturen.

Det slutna kretsloppet gjorde vattnets kretslopp mycket tydligt för eleverna och även vad som händer som "naturen rubbas".

 

Eleverna berättar att de lärde sig att glas, plast och aluminiumfolie tar lång tid att brytas ned.

 

1/3
Utvecklingsområde 3:

Mobiltelefoner

Om utvecklingsområdet

De äldre barnen har arbetat med ett projekt om mobiltelefoner där de samlat in mobiltelefoner och sedan tagit reda på fakta om konsumenternas användning, olika mobiler (genom historien), jämfört Android -Iphone, mobilens kretslopp, positiv användning, mobilskrot, mobilabonemang, nackdelar med mobiltelefoner.

Detta arbeta de med i grupper blandade åk 4-6. Deras arbete presenterades sedan under öppet hus, då de hade ett litet föredrag om sitt projekt samt att de sammanställde allt på en plansch.

Vad tar vi med oss?

De äldre eleverna har fått viktig kunskap om vikten att återvinna denna slags teknik eftersom att det finns mycket ädelmetall i samt giftiga kemikalier.

De har fått en inblick i industrin och hur den fungerar, att produkterna har kort livslängd och inte tillverkas för att ha lång hållbarhet.

Detta är ett ämne som ligger eleverna nära och väcker deras intresse.

1/2

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Skolans värdegrund och uppdrag
Följande övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete:
Kunskaper
Det är skolans ansvar att varje elev

Mål kopplade till vår resa

Globala målen för hållbar utveckling

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
12 september 2017

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
12 september 2017

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Natur- och miljöskolan | ÅMÅL