Hoppa till huvudinnehåll
Grön Flagg
Natur- och miljöskolan
ÅMÅL
september 2019 - juni 2020
Skrolla ner

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT MED GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling.

Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid – om vi agerar nu. Vi behöver ge lärare och elever i svenska skolor möjlighet att utveckla och omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling, över flera ämnesområden.

På så vis skapas både förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

1/3

Klimatsmartmat

Årskurs 4-6 har på elevens val lagat "klimatsmartmat" och tagit reda på var maten kom ifrån. Eleverna har i grupper tagit reda på vad de ska tänka på när de ska handla osv för att göra val som är bra för klimatet. De jobbade sedan med ett digitaltverktyg som heter creaza och skapade bildspel, där de redovisade vad de lärt sig. Här under kan ni se ett exempel. 

https://www.creaza.com/info225/5ClmuhZsMe

De lägre klasserna har jämfört kött som kommer från Sverige, med kött som kommer från andra länder och svenska äpplen med utländska äpplen. 

De har även gjort klimatsmarta menyer. 

På fritids har man lagat klimatsmart mellanmål. 

1/3

Ta hand om planeten.

Varje klass har haft miljömål väl synligt i klassrummet tex:
Stänga dörren, släcka lamporna, slänga mindre papper/ använda kladdpapper, slänga mindre mat, samla in värmeljus eller hitta skräp.

Vi lägger vårat fruktavfall i komposten. 

På lågstadiet har vi använt material från världsnaturfonden då barnen har fått skriva vad de gör för miljö och sedan satt upp på dörren. 

Vi deltog i skräplockardagen, därför att det tycker vi är viktigt och vi hoppas att eleverna får respekt för naturen och vår närmiljö genom detta.

 Fritids har pratat om vad man kan göra i sin vardag för att bidra till en bättre miljö och klimat, och gjort skyltar som synliggör detta. 

Detta är ett stort och brett mål som kan innefatta mycket men vi tror att just det lilla man kan göra i vardagen kanske är det viktigaste. Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!

 

 

1/2

Biologisk mångfald

Eleverna har jobbat med däggdjur och alla arters betydelse. De äldre eleverna har skrivit faktatexter om djur i regnskogen och de yngre har skrivit om våra svenska däggdjur. Eleverna har gjort listor på vilka djur som är utrotningshotade i världen.

De har även arbetat med myrstacken. Vilka arter som finns runt den och vilken roll de spelar ekosystemet och hur alla i ekosystemet påverkas om något rubbas. 

Vi fick besök från länsstyrelsen som berättade om våra svenska rovdjur och deras betydelse i ekosystemet. 

Detta har gjort eleverna medvetna om hur viktigt den biologiska mångfalden är och de äldre eleverna har fått en djupare förståelse för hur vi människor kan påverka detta, tillexempel genom att välja att äta mer klimatsmart.  

 

1/2

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Skolans värdegrund och uppdrag
Följande övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete:
Normer och värden
Skolans mål är att varje elev
Kunskaper
Det är skolans ansvar att varje elev

Mål kopplade till vår resa

Globala målen för hållbar utveckling

1/3

UTVÄRDERING

Hållbar utveckling

Förskoleklass - åk 3 Eleverna blev mer medvetna om vår pappersförbrukning. Blev mer noga med att använda kladdpapper. Det märks i de vardagliga samtalen. Större medvetenhet kring matens påverkan på miljön. Slängt mindre mat. Har blivit mer medvetna om att man kan påverka genom val man gör vad gäller mat, förbrukning osv. Åk 4-6 Eleverna blev medvetna om maten och vilka val de kan göra för att minska klimatutsläpp. Vilken mat som är bra. Fokus på matsvinn har gjort att eleverna är mer medvetna om att ta lagom mycket mat. Kladdpapper har använts i stor utsträckning av eleverna och de har som vana att i första hand ta kladdpapper. Gemensamma diskussioner om att släcka ljus, minska på pappershanddukar inte slösa med vatten bidrar till att eleverna själva kan bidra till en hållbar utveckling.

UTVÄRDERING

Delaktighet och inflytande

Skrivit olika budskap om t.ex. mat. Valt egna miljömål. Gjort klimatsmarta menyer. Jämfört olika varors miljöpåverkan från olika platser i världen. Varit klimatdetektiver – hur gör vi hemma? Parat ihop miljöproblem med utsatta djur bioligisk mångfald. Undersökt biologisk mångfald på skolgården. Återbruk på slöjden - gjort nya saker av gamla. Eleverna har forskat/ tagit reda på fakta om “klimatsmartmat” och även delgivit varandra. Även forskat om valfritt utrotningshotade däggdjur.

UTVÄRDERING

Handlingskraft

Eleverna driver frågan om vegetarisk kost via klassråd och elevråd. Eleverna har genom skyltar uppmanat andra till en hållbar utveckling. Det hörs i samtal med föräldrar att eleverna sprider sina kunskaper hemma.

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
22 juni 2020

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
22 juni 2020

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Natur- och miljöskolan | ÅMÅL