Hoppa till huvudinnehåll
Grön Flagg
Vänge förskola
VÄNGE
september 2018 - augusti 2019
Skrolla ner

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT MED GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling.

Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid – om vi agerar nu. Vi behöver ge lärare och elever i svenska skolor möjlighet att utveckla och omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling, över flera ämnesområden.

På så vis skapas både förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

1/3
Utvecklingsområde 1:

Yoga

Om utvecklingsområdet

Barnen har inspirerats till att prova yoga, att hitta sitt andrum, reflektera över hur de mår och hur det känns här och nu. Vi har sett till att bli starkare, smidigigare och tränat balansen. Barnen har fått möjlighet att möta sig själva, sin kropp och sina tankar regelbundet utan att bli dömda eller värderade och barnen har fått komma till insikt med att det är okej att vara som man är och ökat sin förståelse för vem de är. Barnen har fått större inflytande i arbetet och kommit förslag på aktiviteter: I barn/miljörådet har barnen fått uppdragskort med yogaposition som vi har provat under mötet och som barnen och personalen som är med på mötet har visat och utövat med sina kompisar på sin avdelning. Vi har använt oss av Friskis och Svettis miniröris som har en yogadel. Detta har gjort barnen mer måna om sin hälsa och sitt välbefinnande och de har fått tid för återhämtning och reflektion vilket bidrar till en hållbar utveckling.

Vad tar vi med oss?

Yogan vill all personal på förskolan fortsätta med. De upplever att det inte var så svårt som de trodde. All personal fick möjlighet att gå på ett inspirationspass i yoga, vilket upplevs som mycket positivt och till stor hjälp för många för att kunna inspirera barnen till att yoga. Det tar vi med oss i vårt fortsatta arbete att skapa inspirationstillfälle för personalen att få prova på inför att sedan använda det i barngrupp. Det har skapat lugna stunder tillsammans med barnen där barnen deltar efter sin förmåga och det har även fungerat bra att ha yoga med de yngsta barnen. Yogan fångar barnen för en lugn stund och koncentration tillsammans och visar på vikten av att slappna av i vardagen. Yogan fungerar som bäst när barnen får vara i en mindre grupp. Det har varit lätt och roligt för barnen och bra att barnen har fått med sig kort med yogapositioner från barn-/ miljöråds mötena, detta tar vi med oss i fortsatt arbete med barnen att de får med sig uppdragskort att visa för de andra barnen.

1/3
Utvecklingsområde 2:

Rörelse

Om utvecklingsområdet

Personalen har uppmuntrat barnens intressen som rörelselekar, bollsporter, friidrott med mera. Detta leder till en bra hälsa för barnen genom att röra på sig och barnen inspireras till att intressera sig för aktiviteter som innefattar rörelse. Det har även gjort att barnen har lättare att sitta still och koncentrera sig när vi är inomhus. 

Vi har haft flera gemensamma rörelsedagar under året eftersom det har varit väldigt roligt och uppskattat av både personal och barn. Personalen och barnen önskar fortsätta att ha planerade rörelsedagar gemensamt i hela huset, vilket vi kommer att ha. Rörelsedagarna leder till ett bra samarbete på förskolan genom att aktiviteterna sker på hela förskolan, barnen och personalen planerar tillsammans och är aktiva tillsammans och det leder till att vi rör mera på oss och inspirerar varandra till fortsatta aktiviteter och rörelseglädje på gårdarna.

 

Vad tar vi med oss?

Vi kommer att fortsätta att ha röelsedagar på förskolan. Barn och personal kan också var mer förberedda framöver och vi kan involvera barnen ännu mer i planeringen av aktiviteter. Vi kommer även att ha andra aktiviteter gemensamt på förskolan som att ha teknikdagar då barnen får prova och inspireras av de andra barnens projekt och det dem har gjort på sina avdelningar.

Vi har fina gårdar med möjlighet till rörelselekar, kuperad mark, klätterställningar, gungor. Vi har cyklar, bollar, hopprep, innebandyklubbor, innebandymål, koner och stavar att bygga hinder med. Vi har skog och lekparker intill förskolan. Vi har datavideoprojektorer, Iphone och Ipad att använda för att projicera och spela upp olika dans- och musikstilar. Vi har CD- spelare och Cd-skivor med Miniröris som vi har använt med barnen. Vi kan bli bättre på att utnyttja och förstå vilka fantastiska möjligheter vi har till rörelse i den förskolemiljö vi varje dag har tillgång till.

1/3
Utvecklingsområde 3:

Kroppen

Om utvecklingsområdet

Personalen har tagit sig tid för att förstå barnens behov och intressen och ger god omsorg. Barnen har fått lyssna på sagor, musik som stärker barnens integritet och att kunna säga STOPP. Vi har använt material från Brottsoffermyndigheten. Barnen har fått massage av personal och av varandra och fått möjlighet till vila och avslappning. Detta  genom att vi har skapat mötesplatser för detta med massagesagor, yogasagor, lugn musik, massagebollar m.m. Personalen har stärkt barnen i att säga stopp och låtit de berätta vad de vill, t.ex. om de vill ha en kram eller inte. Barnen har fått en ökad förståelse för sig själv och andra och ökat förståelsen för att vi är olika och tycker och känner olika. Det har hjälpt barnen att förstå etiska dilemman och bli kritiska och att stå upp för sig själva och andra.

Vad tar vi med oss?

Barnen tycker om att vi samtalar om barnkonventionen och läser litteratur som handlar om artiklarna och barnen tycker om låten "Stopp min kropp" som vi har spelat och visat för barnen. Vi fortsätter att läsa böcker om detta och lyssnar på låtar som stärker barnens rättigheter och rätten till sin kropp och att säga stopp. Det är ett bra verktyg att barnen använder handen när de säger stopp och att de uppmuntras till att säga stopp i situationer som barnen behöver ett ord för att stoppa något som de inte vill delta i eller vara med om. Vi ska fortsätta att jobba aktivt med detta eftersom det är något som även de yngsta barnen använder sig av. Vi ska fortsätta med att barnen får tillgång till massage, massage bollar, lugn musik för att skapa låg affektiva miljöer och lugna stunder för reflektion och återhämtning eftersom barnen uppskattar det och mår bra av lugna stunder. Vi kommer fortsätta med att låta barnen får komma med sina tankar och upplevelser och se till att alla barn får möjlighet till detta. 

1/2

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Normer och värden
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
Utveckling och lärande
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:
Barns inflytande
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Mål kopplade till vår resa

Globala målen för hållbar utveckling

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
14 augusti 2019

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
14 augusti 2019

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Vänge förskola | VÄNGE