Hoppa till huvudinnehåll
Grön Flagg
Natur- och miljöskolan
ÅMÅL
juni 2018 - augusti 2018
Skrolla ner

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT MED GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling.

Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid – om vi agerar nu. Vi behöver ge lärare och elever i svenska skolor möjlighet att utveckla och omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling, över flera ämnesområden.

På så vis skapas både förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

1/4
Utvecklingsområde 1:

Kemikalier i vardagen

Om utvecklingsområdet

Vi gjorde eleverna medvetna om kemikalier vi har runt omkring oss i våra hem och vilka val vi kan göra för att minska kemikalierna runt oss.

Vi använde kemikalieinspektionens och Håll Sverige rents arbetsmaterial om kemikalier i vardagen. Vi tittade på filmklipp om kemikalier i olika rum och hur man kan göra för att inte utsättas för dem. De äldre barnen kommer att jobba med hemsidan- Hannas Hus.  Sedan fick eleverna jobba i grupper med de olika rummen och presenterade sedan för varandra vad man skulle tänka på och hur man skulle göra för att slippa onödiga kemikalier.

Vad tar vi med oss?

Det är viktigt hur man presenterar informationen så att man inte gör eleverna oroliga och att det blir måsten, utan att allt man kan genomföra är bra.

Vi gjorde ett arbete om olika rum, vilka olika kemikalier som fanns i olika rum.
Vi lärde oss om leksaker och miljömärkning.
1/4
Utvecklingsområde 2:

Plastkunskap

Om utvecklingsområdet

Vi gjorde eleverna medvetna om fördelar och nackdelar med plast för att själva kunna göra aktiva val i vardagen.

De äldre barnen gick på studiebesök på en industri i kommunen som tillverkar plast. De hade även ett plastprojekt på elevens val där de fick i uppgift att ta reda på mer om plast, utvecklingen historiskt och fördelar och nackdelar med plast, hur det påverkar kroppen, plast i havet i plast på land och hur mycket plast som slängs.

Resultatet av deras arbete redovisades sedan muntligt för föräldrar under öppet hus på skolan.

De yngre barnen fokuserade mer på plast i hav och sjö. De ska även gjorde konst av plastkorkar. Vi gjorde även en tipspromenad om plast för de yngre barnen, som de gick under öppet hus när föräldrar besökte skolan. Tipspromenaden användes för att skapa diskussion och för att ge kunskap. 

Vad tar vi med oss?

De äldre barnen tyckte studiebesöket på den lokala plastindustrin Hexpol var mycket roligt och intressant. De presenterade sin tillverkning och hur de jobbade för att utveckla dem vidare och göra dem bättre för miljön. De berättade att de hade att starkt engagemang för att bidra till en hållbara utveckling och att de kontinuerligt jobbar med att förbättra sitt miljöarbete. 

Barnen har fått kunskap för att kunna göra medvetna val i vardagen tex vilka hygien produkter man ska undvika pga microplasterna i dom. Under öppet hus hade barnen små redovisningar om olika ämne, för föräldrar och syskon som avslutades med en Kahoot (en slags frågesport). Detta gjorde både barn och föräldrar mycket engagerade. 

Studiebesöket var jätteroligt!
1/3
Utvecklingsområde 3:

Marinnedskräpning

Om utvecklingsområdet

Vi uppmärksammade det stora problemet med marinnedskräpning i haven. Vi tittade på filmer och använde berättelserna från Grön flagg om marin nedskräpning. Vi ska plockade skräp i närheten av vatten. Eleverna gjorde även egna affischer som uppmanade till att rädda haven och hålla dem rena.

Vad tar vi med oss?

Detta blev mycket lyckat eftersom att vi detta år även hade tema vatten och arbetade mycket med djur och växter i hav och sjö. Detta gjorde eleverna mycket engagerade. Årskurs 3 gjorde även en klassresa till Lysekil för att besöka Havets hus och även för att uppleva havet på riktigt.

1/2

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Skolans värdegrund och uppdrag
Följande övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete:

Mål kopplade till vår resa

Globala målen för hållbar utveckling

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
30 augusti 2018

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
30 augusti 2018

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Natur- och miljöskolan | ÅMÅL